Tuổi trẻ A Lưới – Tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án sinh kế tại xã Hương Nguyên

 
 

Sáng ngày 18/6/2020 tại Hội trường Liên đoàn lao động huyện, Huyện Đoàn A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực bảo tồn rừng và đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững cho công đồng dân tộc thiểu số tại khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Hội nghị có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên Quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu Chương trình tài trợ các Dự án nhỏ tại Việt Nam (UNDP – GEF SGP), đồng chí Nguyễn Thị Sửu – TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc Quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, lãnh đạo xã Hương Nguyên và đại diện các nhóm cộng đồng của xã Hương Nguyên.

Dự án Tăng cường năng lực bảo vệ rừng và đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên Huế do Huyện Đoàn A Lưới thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu – Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam và tư vấn kỹ thuật từ Trung tâm phát triển nông thôn miền trung Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế (CRD). Sau 2 năm triển khai thực hiện tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, Dự án đã góp phần thay đổi nhận thức về công tác bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và đem lại những mô hình sinh kế bền vững, hiệu quả cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại nơi đây.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Điều hành đồng chí Trần Toàn – Bí thư Huyện Đoàn, trưởng ban điều hành Dự án đã báo cáo tổng kết các hoạt động của Dự án, đánh giá các kết quả đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện cũng như những hạn chế còn tồn tại qua đó kiến nghị nhưng hoạt động cần duy trì sau khi Dự án khép lại.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kỹ thuật của Dự án do TS. Trương Quang Hoàng – Trưởng nhóm tư vấn kỹ thuật trình bày và báo cáo đánh giá dự án của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị cũng đã nghe những chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Thanh – Phó Giám đốc phụ trách BQL KBT Sao la tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Kiêm – Bí thư xã Đoàn Hương Nguyên, Giám đốc quỹ phát triển sinh kế cộng đồng xã Hương Nguyên và ông Nguyễn Văn Vang – đại diện các nhóm cộng đồng đối với việc duy trì và sử dụng nguồn Quỹ phát triển sinh kế để hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế sau khi Dự án khép lại.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên UNDP – GEF SGP đã có những trao đổi chia sẻ thẳng thắn về kết quả mà Dự án đã thực hiện trong thời gian qua và đánh giá cao vai trò của Huyện Đoàn A Lưới với trách nhiệm của tổ chức điều hành.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Thị Sửu – TUV, Bí thư Huyện ủy đã có những lời hứa đối với việc tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc sử dụng có hiệu quả nguồn Quỹ phát triển sinh kế cộng đồng và cảm ơn những kết quả mà Dự án đã mang lại cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới.

Kết thúc Dự án, UNDP – GEF SGP đã bàn giao thiết bị (01 bộ máy chiếu) và Quỹ phát triển sinh kế cộng đồng xã Hương Nguyên (307.300.679đ) cho Huyện Đoàn A Lưới quản lý và tiếp tục xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý trên cơ sở giám sát của UNDP – GEF SGP và UBND huyện.

Dự án “Tăng cường năng lực bảo tồn rừng và đa dạng sinh học gắn với sinh kế bền vững cho công đồng dân tộc thiểu số tại khu bảo tồn sao la tỉnh Thừa Thiên Huế” đã khép lại nhưng những kết quả mà Dự án đã làm được cho cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ rừng.

(Theo Lệ Thủy HĐ – http://huyenuyaluoi.vn)